Voting Pool @ FreeUniBG IRC Network
Начало
Предложения
Приети
Отхвърлени
Гласуващи

 
Потребител:

Парола:Предложено от: ( Ivailo )

Предложено на: 18.02.2018г. 12:51:03ч.
Гласуване до: 25.02.2018г. 12:51:03ч.

Аргументи:
Линкване на сървъри:

- Поради огромното текучество на сървъри , те минават през едномесечен срок ( 1 месец ) изпитателен срок , за да се види устойчивостта им и реалното потребление към тях.
- Сървърът се гласува на Voting поради горепосочените причини
- След изтичане тестовият период сървърът се описва в сайта на FreeUniBG като редовен такъв
Права на администратори в мрежата на FreeUniBG:

Права на новите администратори в мрежата на FreeUniBG

- След изтичане на изпитателният срок администраторите могат да бъдат предложени от по-стари такива на Voting , за добавяне на права в Gliner в срок не по-кратък от 2 месеца , с цел обстойното запознаване на
новият член на екипа на FreeUniBG с правилата на мрежата за срок от 1 месец като изпитателен такъв .
- След изтичане на изпитателният срок за права в Gliner новите администратори от екипа на FreeUniBG Могат да бъдат предложени да се присъединят към екипа гласуващи в мрежата в срок не по-кратък от 1 месец след изтичане на изпитателният срок за Gliner
- Единственият вариант да се избегнат гореспоменатите срокове е когато даден член от екипа на FreeUniBG спомогне за развитието на мрежата в по-кратки срокове и покаже интерес и заинтересованост , като това включва :
а) Рекламира мрежата и спомага увеличаването на нови реални потребители в мрежата на FreeUniBG
б) Участва дейно в дебати за постигане на нови цели и реализацията им .
в) Не нарушава нито едно от правилата на мрежата на FreeUniBG и поддържа нивото на култура и ценности на екипа на FreeUniBG
г) НЕ добавя потребители от сървъри на други членове на екипа , което ще се счита за нарушаване на правилата на мрежата на FreeUniBG
д) Всички горепосочени точки трябва да бъдат до една покрити , за избягване срока за добавяне на привилегии .

Добавяне на правила за членове на екипа на FreeUniBG:

- Не приканват потребители от сървърите на друг член от екипа на FreeUniBG , като това се счита за нарушаване на правилата и ценностите на мрежата и се наказва с jupe за 1 месец , при повторно нарушение - завинаги.
- Не клевети/килва нормални потребители , без основателни причини като това се наказва с 1 месец без права в мрежата , при повторно провинение - 3 , при трето - завинаги .
- Не подронва авторитета на членове от екипа на FreeUniBG в каналите за масово ползване , като това се счита за нарушаване ценностите на мрежата и се наказва с 1 седмица kline , повторно 1 месец , при трето провинение - завинаги .
За неразбралите , точките ако не се покрият се чака гореспоменатият срок за добавяне на привилегии ( 6 месеца за глинер за тестов период и след това вотинг ) . При покриване на точките се избягва срока .

© FreeUniBG IRC Network 2021г. Всички права запазени. Network Website: https://www.FreeUniBG.eu - Network Webchat: https://Chat.FreeUniBG.eu - Network Forums: https://Forums.FreeUniBG.eu - Network Gallery: http://Gallery.FreeUniBG.eu - Network Statistics: https://Stats.FreeUniBG.eu - Network Voting Pool: https://Voting.FreeUniBG.eu