Voting Pool @ FreeUniBG IRC Network
Начало
Предложения
Приети
Отхвърлени
Гласуващи

 
Потребител:

Парола:Предложено от: Теодор Петров ( LuD )

Предложено на: 09.03.2023г. 12:46:37ч.
Гласуване до: 16.03.2023г. 12:46:37ч.

Аргументи:
Един от малкото Ветерани в нашата мрежа, нека му дадем шанс ;-))))

Инфо:

[Elf] Username registered for 10 years, 97 days, 11:10:50
[Elf] EMAIL: [email protected]
[Elf] Currently logged on via:
[Elf] [email protected]
[Elf] KILL: OFF
[Elf] KILLIMMED: OFF
[Elf] UNSECURE: OFF
[Elf] WARN: ON
[Elf] NOACCESS: OFF
[Elf] PRIVATE: ON

еLF is [email protected] * www.findhome.bg
еLF on @#StaraZagora @#operwall @#bourgas @#Alcoholic #Bulgaria
eLF using irc.wizbang.eu FreeUniBG IRC Server
eLF is a Server Administrator
eLF has been idle 31secs, signed on Thu Mar 09 12:44:00 2023
eLF is logged in as Elf
eLF End of /WHOIS list.

© FreeUniBG IRC Network 2021г. Всички права запазени. Network Website: https://www.FreeUniBG.eu - Network Webchat: https://Chat.FreeUniBG.eu - Network Forums: https://Forums.FreeUniBG.eu - Network Gallery: http://Gallery.FreeUniBG.eu - Network Statistics: https://Stats.FreeUniBG.eu - Network Voting Pool: https://Voting.FreeUniBG.eu